Revitalizujeme vďaka Nadačnému fondu Telekom a Nadácii Volkswagen Slovakia, ochotným dobrovoľníkom a darcom!

Náučný chodník

 

Výstava unikátnych archeologických nálezov, výsledky počiatočných aj najnovších bádaní, priebežné rekonštrukčné plány počas uplynulých 36 rokov, ako aj výsledky 33 sezón dobrovoľníckych záchranných prác v archeoparku na Kláštorisku. Každá tabuľa obohatená popularizačným textom, odborným prekladom, dôležitými súvislosťami, ale aj hrami pre najmenších návštevníkov. To všetko a omnoho viac môžete po tejto sezóne 9objaviť v areáli kartuziánskeho kláštora.

Vínna cesta na Kláštorisku.
Každoročne rastúci záujem láka domácich aj zahraničných turistov na túto jedinečnú udalosť, spoluorganizovanú združením Malokarpatská vínna cesta. Počas akcie sa môžete oboznámiť s históriou odrôd, pestovania a dorábania vína, dozvedieť o stredovekom obchode, ale aj pokusoch vyšľachtiť a dopestovať hrozno v spišskom regióne. Nevšedný vinársky zážitok aj tento rok sprevádzala Tatranská muzika Laca Gardošíka.

20157124_10154908458872309_2114586007393862220_o 20248147_10154918485352309_8967109664207684281_o

 

 

Deň slovenských hôr na Kláštorisku.

Aj tento rok sme spoločne s veriacimi okolitých obcí a farností, vzdáme vďaku a prosby v krásnom prostredí slovenských hôr, a to priamo v srdci Slovenského Raja.
V spolupráci s hlavnými organizátormi Farským úradom Letanovce a Obecným úradom Letanovce prebehnú sprievodné akcie – prehliadka obrazovej výstavy o živote monastických rádov na Spiši, prezentácia náučného chodníka formou skupinového sprevádzania návštevníkov dobrovoľníkmi – lektormi archeoparku, svätá omša s hudobným sprievodom mládežníckeho zboru, ale aj pripravené občerstvenie pre pútnikov. Nevšednú udalosť môžte zahájiť už niekoľko dní vopred, alebo už v predvečer, Nocou na Kláštorisku.

Fotografie z predošlej akcie môžte nájsť aj na
https://www.farnostletanovce.sk/index.php/fotogaleria/farnos-letanovce/letanovce/2017/de-slovenskych-hor-27082017

Rekonštrukčné práce
Exponované klimatické podmienky náhornej planiny aj túto jar odkryli spod snehu nečakané prekvapenia v podobe statických porúch na mnohých úsekoch torzálnych murív. Vďaka ústretovej koordinácii zástupcov dotknutých Pamiatkových úradov, ale aj nadšencov, bude možné zabezpečiť prechod turistov v trase náučného chodníka, obnovu oddychového a sedacieho inventára pre nadchádzajúce kultúrne udalosti.

Z mnohých úspešne zavŕšených stavebných prác pokračujeme v kompletnej rekultivácii trávnych plôch a náletovej zelene v koryte bývalých rybníkov, na korunách murív aj v ich úbočiach, priebežnú údržbu trávnych plôch počas celej letnej sezóny, obnovu oplotkov pri terénnych prevýšeniach a kamenných terasách, konzerváciu a úpravu koruny murív tzv. trávnym krytom na viacerých konzervovaných úsekoch, impregnáciu šindľových prístreškov, spoluprácu pri zhotovení lavičiek, drevených stĺpov sprievodných tabúľ, čistenie prameňov a zberných vodných plôch, zabezpečenie tuhého paliva a prípravu občerstvenia popri všetkých kultúrnych, náboženských a mládežníckych udalostiach.

Vízia na rok 2019
36. sezóna záchranných prác na Kláštorisku vykazuje vytrvalú účasť starých aj nových účastníkov letných záchranných táborov “Strom života” (od r. 1986). Organizátori udalostí, zrozumení s ekonomickými a propagačnými možnosťami, osvedčenou spoluprácou s turistickými spolkami, stavili najmä na ponuku vzájomnej propagácie prostredníctvom sociálnych sietí, referenciami na webstránkách obcí, spolkov a združení. Výsledkom je preto stále vzrastajúca účasť návštevnosti, čoho meradlom bol poznatok lektorov v exponovaných obdobiach, ale aj badateľný nárast udržaného turizmu v regióne. Sme preto radi, pokiaľ sa na tomto trende môžme podieľať aj s našim projektom.  Predpoklad vývoja, pozitívny ohlas sponzorov, dobrovoľné príspevky turistov napriek bezplatnému vstupu, ochota menovaných aj anonymných darcov, výťažky z dobrovoľných zbierok počas podujatí  nás aj v tomto roku uviedli do letnej sezóny a udržali v priaznivom hospodárení. Vďaka Nadačnému fondu Telekom, Nadácii Pontis a Nadácii Volkswagen Slovakia, môžme práce zahájiť a previesť o to s väčším elánom, kvalitným materiálovým vybavením, počas celej letnej sezóny.

Veríme, že tieto pozitívne výsledky Vás oslovia k návšteve, k spolupráci, aj k zachovaniu priazne a vzájomne upevnenej dôvere.
Ďakujeme všetkým menovaným, aj nemenovaným pomocníkom za trpezlivosť a porozumenie, za precíznosť v požadovanom odbornom konzervačnom postupe, v bezpečnej práci aj ochotne zdieľanej táborovej kuchyni :) . Desiatkam ochotných daňovníkov ďakujeme za ochotu venovať sa “papierovačkám” s úmyslom podeliť sa o 2-3% z dane fyzických osôb. Ďakujeme aj miestnym právnickým organizáciám, záujmovým spolkom, ktorí sa ochotne podelia o svoj voľný čas, venujú svoje voľno aj osobné nasadenie do priebehu akcií.

Tešíme sa na spoluprácu !