Nový náučný chodník, úspešné akcie, ďalšie konzervované murivá, vďaka Nadačnému fondu Slovak Telekom, ochotným dobrovoľníkom a darcom!

Náučný chodník

Sprievodne tabule Kartuzia mnisi Sprievodne tabule Kartuzia mnisiSprievodne tabule BUDOVY KARTUZIANOV v KRIVKACH

 

 

 

 

Výstava unikátnych archeologických nálezov, výsledky počiatočných aj najnovších bádaní, priebežné rekonštrukčné plány počas uplynulých 36 rokov, ako aj výsledky 33 sezón dobrovoľníckych záchranných prác v archeoparku na Kláštorisku. Každá tabuľa obohatená popularizačným textom, odborným prekladom, dôležitými súvislosťami, ale aj hrami pre najmenších návštevníkov. To všetko a omnoho viac môžete po tejto sezóne objaviť v areáli kartuziánskeho kláštora.

Vínna cesta na Kláštorisku, v roku 2017.
Každoročne rastúci záujem láka domácich aj zahraničných turistov na túto jedinečnú udalosť, spoluorganizovanú združením Malokarpatská vínna cesta. Počas akcie ste sa mohli oboznámiť s históriou odrôd, pestovania a dorábania vína, dozvedieť o stredovekom obchode, ale aj pokusoch vyšľachtiť a dopestovať hrozno v spišskom regióne. Nevšedný vinársky zážitok aj tento rok sprevádzala Tatranská muzika Laca Gardošíka.

20157124_10154908458872309_2114586007393862220_o 20248147_10154918485352309_8967109664207684281_o

 

 

 

 

 

Deň slovenských hôr na Kláštorisku 2017.

DEN HOR KLA 2017

Aj tento rok sme spoločne s veriacimi okolitých obcí a farností, vzdali vďaku aj prosby v krásnom prostredí slovenských hôr, a to priamo v srdci Slovenského Raja.
V spolupráci s hlavnými organizátormi Farským úradom Letanovce a Obecným úradom Letanovce prebiehali sprievodné akcie – prehliadka obrazovej výstavy o živote monastických rádov na Spiši, prezentácia náučného chodníka formou skupinového sprevádzania návštevníkov dobrovoľníkmi – lektormi archeoparku, svätá omša s hudobným sprievodom mládežníckeho zboru, ale aj pripravené občerstvenie pre pútnikov.

Fotografie z akcie môžte nájsť aj na
https://www.farnostletanovce.sk/index.php/fotogaleria/farnos-letanovce/letanovce/2017/de-slovenskych-hor-27082017
Rekonštrukčné práce
Exponované klimatické podmienky náhornej planiny aj túto jar odkryli spod snehu nečakané prekvapenia v podobe statických porúch na mnohých úsekoch torzálnych murív. Vďaka ústretovej koordinácii zástupcov dotknutých Pamiatkových úradov, ale aj nadšencov, bolo možné zabezpečiť prechod turistov v trase náučného chodníka, obnovu oddychového inventára pre nadchádzajúce kultúrne udalosti.

Z mnohých úspešne zavŕšených stavebných prác menujeme kompletnú rekultiváciu trávnych plôch a náletovej zelene v koryte bývalých rybníkov, na korunách murív aj v ich úbočiach, priebežnú údržbu trávnych plôch počas celej letnej sezóny, obnovu oplotkov pri terénnych prevýšeniach a kamenných terasách, konzerváciu muriva hosťovského domu, konzerváciu západného múra kláštorného halového kostola, reštaurovanie repliky unikátnych slnečných hodín, úpravu koruny murív tzv. trávnym krytom na viacerých konzervovaných úsekoch, impregnáciu šindľových prístreškov, spoluprácu pri zhotovení lavičiek, drevených stĺpov sprievodných tabúľ, čistenie prameňov a zberných vodných plôch, zabezpečenie tuhého paliva a prípravu občerstvenia popri všetkých kultúrnych, náboženských a mládežníckych udalostiach.

 

Bilancia
33. sezóna záchranných prác na Kláštorisku každoročne vykazuje vytrvalú účasť starých aj nových účastníkov letných záchranných táborov “Strom života”. Organizátori udalostí, zrozumení s ekonomickými a propagačnými možnosťami, osvedčenou spoluprácou s turistickými spolkami, stavili najmä na ponuku vzájomnej propagácie prostredníctvom sociálnych sietí, referenciami na webstránkách obcí, spolkov a združení. Výsledkom je treto stále vzrastajúca účasť návštevnosti, čoho meradlom bol poznatok lektorov v exponovaných obdobiach, ale aj badateľný nárast udržaného turizmu v regióne. Sme preto radi, pokiaľ sa na tomto trende môžme podieľať aj s našim projektom.  Predpoklad tohto vývoja, pozitívny ohlas sponzorov, dobrovoľné príspevky turistov napriek udržanému bezplatnému vstupu, ochota menovaných aj anonymných darcov, výťažky z dobrovoľných zbierok počas podujatí  nás v tomto roku uviedli do letnej sezóny a udržali v priaznivom hospodárení, preto bolo možné v záchranných prácach pokračovať aj v tomto jesennom období.

Veríme, že tieto pozitívne výsledky Vás oslovia k návšteve, k spolupráci, aj k zachovaniu priazne a vzájomne upevnenej dôvere.
Ďakujeme všetkým menovaným, aj nemenovaným pomocníkom za trpezlivosť a porozumenie, za precíznosť v požadovanom odbornom konzervačnom postupe, v bezpečnej práci aj ochotne zdieľanej táborovej kuchyni :) . Desiatkam ochotných daňovníkov ďakujeme za ochotu venovať sa “papierovačkám” s úmyslom podeliť sa o 2-3% z dane fyzických osôb. Ďakujeme aj miestnym právnickým organizáciám, záujmovým spolkom, ktorí sa ochotne podelili o svoj voľný čas, venovali svoje voľno aj osobné nasadenie do priebehu akcií. Ešte raz veľká vďaka finančným darcom Nadácii Pontis, Nadačnému fondu Slovak Telekom, združeniu Malokarpatská vínna cesta, predajni Valach – tradičné slovenské a české výrobky (Spišská Nová Ves), aj vlastníkom kultúrnej pamiatky – Obci Letanovce a Pozemkovému spoloćenstvu – Urbár v Letanovciach. Ďakujeme za technickú pomoc a ústretovosť všetkým pracovníkom Správy národného parku Slovenský Raj.

Tešíme sa na spoluprácu opäť o rok!