Nový náučný chodník, úspešné akcie, ďalšie konzervované murivá, vďaka Nadačnému fondu Slovak Telekom, ochotným dobrovoľníkom a darcom!

Náučný chodník

Sprievodne tabule Kartuzia mnisi Sprievodne tabule Kartuzia mnisiSprievodne tabule BUDOVY KARTUZIANOV v KRIVKACH

 

 

 

 

Výstava unikátnych archeologických nálezov, výsledky počiatočných aj najnovších bádaní, priebežné rekonštrukčné plány počas uplynulých 36 rokov, ako aj výsledky 33 sezón dobrovoľníckych záchranných prác v archeoparku na Kláštorisku. Každá tabuľa obohatená popularizačným textom, odborným prekladom, dôležitými súvislosťami, ale aj hrami pre najmenších návštevníkov. To všetko a omnoho viac môžete po tejto sezóne objaviť v areáli kartuziánskeho kláštora.

Vínna cesta na Kláštorisku, v roku 2017.
Každoročne rastúci záujem láka domácich aj zahraničných turistov na túto jedinečnú udalosť, spoluorganizovanú združením Malokarpatská vínna cesta. Počas akcie ste sa mohli oboznámiť s históriou odrôd, pestovania a dorábania vína, dozvedieť o stredovekom obchode, ale aj pokusoch vyšľachtiť a dopestovať hrozno v spišskom regióne. Nevšedný vinársky zážitok aj tento rok sprevádzala Tatranská muzika Laca Gardošíka.

20157124_10154908458872309_2114586007393862220_o 20248147_10154918485352309_8967109664207684281_o

 

 

 

 

 

Deň slovenských hôr na Kláštorisku 2017.

DEN HOR KLA 2017

Aj tento rok sme spoločne s veriacimi okolitých obcí a farností, vzdali vďaku aj prosby v krásnom prostredí slovenských hôr, a to priamo v srdci Slovenského Raja.
V spolupráci s hlavnými organizátormi Farským úradom Letanovce a Obecným úradom Letanovce prebiehali sprievodné akcie – prehliadka obrazovej výstavy o živote monastických rádov na Spiši, prezentácia náučného chodníka formou skupinového sprevádzania návštevníkov dobrovoľníkmi – lektormi archeoparku, svätá omša s hudobným sprievodom mládežníckeho zboru, ale aj pripravené občerstvenie pre pútnikov.

Fotografie z akcie môžte nájsť aj na
https://www.farnostletanovce.sk/index.php/fotogaleria/farnos-letanovce/letanovce/2017/de-slovenskych-hor-27082017
Rekonštrukčné práce
Exponované klimatické podmienky náhornej planiny aj túto jar odkryli spod snehu nečakané prekvapenia v podobe statických porúch na mnohých úsekoch torzálnych murív. Vďaka ústretovej koordinácii zástupcov dotknutých Pamiatkových úradov, ale aj nadšencov, bolo možné zabezpečiť prechod turistov v trase náučného chodníka, obnovu oddychového inventára pre nadchádzajúce kultúrne udalosti.

Z mnohých úspešne zavŕšených stavebných prác menujeme kompletnú rekultiváciu trávnych plôch a náletovej zelene v koryte bývalých rybníkov, na korunách murív aj v ich úbočiach, priebežnú údržbu trávnych plôch počas celej letnej sezóny, obnovu oplotkov pri terénnych prevýšeniach a kamenných terasách, konzerváciu muriva hosťovského domu, konzerváciu západného múra kláštorného halového kostola, reštaurovanie repliky unikátnych slnečných hodín, úpravu koruny murív tzv. trávnym krytom na viacerých konzervovaných úsekoch, impregnáciu šindľových prístreškov, spoluprácu pri zhotovení lavičiek, drevených stĺpov sprievodných tabúľ, čistenie prameňov a zberných vodných plôch, zabezpečenie tuhého paliva a prípravu občerstvenia popri všetkých kultúrnych, náboženských a mládežníckych udalostiach.

 

Bilancia
33. sezóna záchranných prác na Kláštorisku každoročne vykazuje vytrvalú účasť starých aj nových účastníkov letných záchranných táborov “Strom života”. Organizátori udalostí, zrozumení s ekonomickými a propagačnými možnosťami, osvedčenou spoluprácou s turistickými spolkami, stavili najmä na ponuku vzájomnej propagácie prostredníctvom sociálnych sietí, referenciami na webstránkách obcí, spolkov a združení. Výsledkom je treto stále vzrastajúca účasť návštevnosti, čoho meradlom bol poznatok lektorov v exponovaných obdobiach, ale aj badateľný nárast udržaného turizmu v regióne. Sme preto radi, pokiaľ sa na tomto trende môžme podieľať aj s našim projektom.  Predpoklad tohto vývoja, pozitívny ohlas sponzorov, dobrovoľné príspevky turistov napriek udržanému bezplatnému vstupu, ochota menovaných aj anonymných darcov, výťažky z dobrovoľných zbierok počas podujatí  nás v tomto roku uviedli do letnej sezóny a udržali v priaznivom hospodárení, preto bolo možné v záchranných prácach pokračovať aj v tomto jesennom období.

Veríme, že tieto pozitívne výsledky Vás oslovia k návšteve, k spolupráci, aj k zachovaniu priazne a vzájomne upevnenej dôvere.
Ďakujeme všetkým menovaným, aj nemenovaným pomocníkom za trpezlivosť a porozumenie, za precíznosť v požadovanom odbornom konzervačnom postupe, v bezpečnej práci aj ochotne zdieľanej táborovej kuchyni :) . Desiatkam ochotných daňovníkov ďakujeme za ochotu venovať sa “papierovačkám” s úmyslom podeliť sa o 2-3% z dane fyzických osôb. Ďakujeme aj miestnym právnickým organizáciám, záujmovým spolkom, ktorí sa ochotne podelili o svoj voľný čas, venovali svoje voľno aj osobné nasadenie do priebehu akcií. Ešte raz veľká vďaka finančným darcom Nadácii Pontis, Nadačnému fondu Slovak Telekom, združeniu Malokarpatská vínna cesta, predajni Valach – tradičné slovenské a české výrobky (Spišská Nová Ves), aj vlastníkom kultúrnej pamiatky – Obci Letanovce a Pozemkovému spoloćenstvu – Urbár v Letanovciach. Ďakujeme za technickú pomoc a ústretovosť všetkým pracovníkom Správy národného parku Slovenský Raj.

Tešíme sa na spoluprácu opäť o rok!  

 

V roku 2017 rekonštruujeme s podporou Nadácie PONTIS a Nadačného fondu Slovak Telekom

Logo_Pontis_SK_FULL500pxGrantový program Pomáhame pamiatkam 2017 bol vyhlásený po trinásty raz. Je to zamestnanecký grantový program Nadačného fondu Slovak Telekom, ktorý motivuje zamestnancov firmy do angažovanosti svojho okolia a jeho pamiatok.

Grant bolo možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok, ako aj pamätihodností. O podporu sme sa uchádzali ako občianske združenie, so záštitou vlastníka kultúrnej pamiatky – obce Letanovce.
Každá organizácia sa mohla uchádzať o podporu len s jedným projektom. Celkovo bolo v grantovom programe podporených 24 projektov.

Aj toto leto pokračujeme v stabilizácii rozsiahleho torza kartuziánskeho kláštora, odkrytého spod zeme, v srdci Národného parku Slovenského raja. Chceme technicky zabezpečiť a v najväčšom možnom rozsahu prekryť ohrozené stavebné detaily. Z prostriedkov tohto grantu môžeme laickej verejnosti sprístupniť náučný chodník do okruhov, formou zrozumiteľných a interaktívnych so širokou záujmovou škálou malých aj veľkých turistov. Medzinárodne docenený výskum tak nezostane ani po 33. rokoch mlčať v archívoch a múzeách. Pridanou hodnotou je predstaviť príbeh kontinuity dobrovoľníckej akcie Strom života (od r.1986) a privolať záujemcov na spoluprácu.

Za pomoc, finančnú, technickú, organizačnú spoluprácu aj morálnu podporu ďakujeme
Nadácií Pontis, Nadačnému fondu Slovak Telekom a jeho zamestnancom
Združeniu Malokarpatská vínna cesta a pridruženým vinárom

Obecnému úradu Letanovce a obyvateľom obce
farskému úradu, KST Letanovce, 
Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Letanovciach

Obecnému úradu Hrabušice a obyvateľom obce
Miestnemu úradu Bratislava-Vajnory a Skautskej Gilde Bratislava-Vajnory
Správe Národného parku Slovenský Raj, profesionálnym aj dobrovoľným ochrancom
a záchranárom HZS Slovenský Raj
75. zboru o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves

dobrovoľníkom a spolupracovníkom akcií z ďalších okolitých obcí 
Betlanovce, Spišské Tomášovce, Iliašovce, Spišský Štiavnik, Stratená, 
a okresov Spišská Nová Ves, Nová Baňa, Štôla, Poprad, Kežmarok, Rožňava, Bratislava, Pezinok, Prešov, Košice a ďalších.

študentom a zamestnancom 
Univerzity Komenského, Filozofickej fakulty v Bratislave
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Prešovskej univerzity v Prešove
Užhorodskej Národnej Univerzite v Užhorode a Ľvovskej univerzite v Ľvove (Ukrajina)

Všetkým ďalším darcom aj pomocníkom !

Logo_Pontis_SK_FULL500px

PODPORTE NÁS 2% z dane. Ďakujeme!

Projekt KLÁŠTORISKO – STROM ŽIVOTA, združujúci archeológov, historikov, pedagógov, študentov a mnohých ďalších zanietencov. Od roku 1983 tu spolupracovalo cez 5500 mladých dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o záchranu tohto duchovného, aj architektonického unikátu.
Poslanie obohacovať kultúrne dedičstvo preniesli aj na iné chátrajúce pamiatky – hrady, kláštory, kaštiele, kostoly po celom Slovensku; alebo podnecujú ďalšie generácie na akademickej pôde.

Občianske združenie KLÁŠTORISKO nadväzuje na projekt s dlhoročnou tradíciou a dôverou. Naďalej pokračuje v odkaze predchodcov. Chceme preto aj Vás osloviť s prosbou o podporu činnosti, poukázaním 2% z Vašich daní (alebo daní Vašich príbuzných a známych).

Vaša pomoc sa zapíše do histórie!
Zo získaných prostriedkov nakupujeme stavebný materiál, náradie, pohonné hmoty do krovinorezov, píly, zásobovacieho auta, pomôžu pri hradení administratívnych poplatkov na žiadosti o granty, kopírovanie a poštovné. Prostriedky získané z 2 (3%) poslúžia najmä na hradenie stravného pre dobrovoľníkov. Prevažná väčšina grantov túto položku úplne vylučuje.

V tomto roku by sme radi vykonali:
– konzerváciu dolnej časti kláštora
– opravu šindľových striech
– virtuálnu prehliadku kláštora pomocou mobilu / tabletu
– ďalšie infotabule
– Mesiac otvorených dverí ku príležitosti 30. výročia táborov Stromu života (1986-2016)
– Zapojenie sa do kultúrnych projektov (Noc kostolov, Noc zrúcanín) a udržanie tých tradičných

< Ako nás v tom podporiť?
AK STE ZAMESTNANEC, ktorému ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ:

-Skopírujte tento link (Ctrl+C) a vložte ho do vyhladávača (Ctrl+V)
http://www.klastorisko.eu/?p=607

– Stiahnite, vyplňte a vytlačte toto predvyplnené tlačivo:
Vyhlásenie FO2015 KLASTORISKO .
– Ak Vám Zamestnávateľ toto tlačivo nevydal vyplnené; vyplňte a vytlačte takýto formulár a dajte ho potvrdiť aj Vášmu zamestnávateľovi. Volá sa “POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI”
(skopírujte link) http://www.klastorisko.eu/?p=621

– Podľa tohto Potvrdenia budete môcť zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane (mrzí nás to, ale suma nesmie byť nižšia, ako 3,32 eury).
Túto sumu doplňte aj do „Vyhlásenia FO 2015 KLASTORISKO“, spolu s menom, priezviskom a adresou.
Nezabudnite na dátum a podpis.

– Dobrovoľníci, ktorí v roku 2015 odpracovali na Kláštorisku najmenej 40 hodín a odložili si od nás podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníctve“, môžete poukázať až 3%!
Vyzerala takto (skopírujte link): http://www.klastorisko.eu/?p=622

– tlačivá VYHLÁSENIE, POTVRDENIE a ZMLUVU O DOBROVOĽNÍCTVE
zašlite poštou, alebo podajte osobne na prislúchajúci daňový úrad,
najneskôr do 30. apríla 2016. Možno by to bol ochotný doručiť aj Váš zamestnávateľ.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA), alebo FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK, SLOBODNÉ POVOLANIE) a podávate si daňové priznanie SAMI; stačí, ak do príslušného daňového priznania správne vyplníte údaje o prijímateľovi, alebo ich odporučte doplniť Vášmu ekonómovi:
Obchodné meno: KLÁŠTORISKO
právna forma: občianske združenie,
sídlo: Pračanská 29, 831 07 Bratislava,
IČO: 42361923… ďakujeme :)
alebo podľa vzoru na tomto linku: http://www.klastorisko.eu/?p=623

Pozor, týka sa Vás dátum odovzdania do 31.marca 2016!

Pokiaľ by výnos z Vašich 2 (3%) prekročil sumu 20 eur, dajte nám prosím vedieť mailom na oz@klastorisko.eu . Uveďte pri tom Vaše MENO, DÁTUM a SUMU podielu z dane. Tieto údaje nám môžu v prípade nedoručenia sumy poslúžiť na reklamáciu v banke, či daňovom úrade.

Ak postrehnete váhavosť Vašej rodiny, príbuzných, kolegov, susedov, správcov, Vašich majstrov a živnostníkov: „hmm, komu tie 2% ?!“. Alebo postrehnete, že na túto možnosť zabudli! Pomôžte im vyplniť príslušné tlačivá podľa tohto postupu a požiadajte ich o získanie potvrdenia od zamestnávateľa. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete zaslať, alebo doručiť za nich.

S pocitom „dobre vloženej investície“ nás príďte navštíviť aj toto leto, do srdca Slovenského raja – na KLÁŠTORISKO !

Ďakujeme za Vašu podporu, aj venovanú pozornosť!