Dobrovoľníci

Počas letných prázdnin bývajú v týždňových organizovaných turnusoch (okolo 30 mladých aktivistov) práce nasmerované na opravu a údržbu ruín kláštora, vykášanie komplexu a sprevádzanie turistov. Študentom a vôbec mladým dobrovoľným účastníkom poskytujeme bezplatne nocľah a stravu, pripravovanú v našej táborovej kuchyni. Cieľovou skupinou sú predovšetkým mladí ľudia s chuťou podieľať sa dobrovoľne na aktivitách našej organizácie. Ide hlavne o stredoškolských a vysokoškolských študentov z rôznych častí Slovenska, ďalej tradiční účastníci s nastávajúcou generáciou, ktorá sa zaškoľuje v pomocných prácach a v sprevádzaní turistov. Vďaka sociálnym sieťam a aktivite pravidelných účastníkov sa nám záujemcovia prihlasujú aj dodatočne. Vítaní sú aj mimoriadni pomocníci – turisti, ktorí za ubytovanie a stravu obetujú niekoľko dní na práce a pomoc v činnosti.

Ak máte záujem zapojiť sa do obnovy kláštora, viac informácii nájdete na našej stránke venovanej letným turnusom. V prípade ak nám chcete pomôcť finančne, viac informácii nájdete na stránke venovanej občianskemu združeniu Kláštorisko.

1989