PODPORTE NÁS 2% z dane. Ďakujeme!

Projekt
KLÁŠTORISKO – STROM ŽIVOTA,
združujúci archeológov, historikov, pedagógov, študentov a mnohých ďalších zanietencov.
Od roku 1983 tu spolupracovalo cez 5500 mladých dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o záchranu tohto duchovného a architektonického unikátu.
Občianske združenie KLÁŠTORISKO nadväzuje na projekt s dlhoročnou tradíciou a dôverou. Chceme preto aj Vás osloviť s prosbou o podporu činnosti, poukázaním 2-3% z Vašich daní.

Vaša pomoc sa zapíše do histórie!
Zo získaných prostriedkov nakupujeme stavebný materiál, náradie, pohonné hmoty do krovinorezov, píly, servis zásobovacieho auta. Pomôžu pri hradení administratívnych poplatkov na žiadosti o granty, kopírovanie a poštovné. Prostriedky získané z 2 (3%) poslúžia najmä na hradenie stravného pre dobrovoľníkov.
* kultúrne obohatiť dianie v regióne vďaka tradičným kultúrnym podujatiam a workshopom.
* prekryť ďalšie torzá a architektonické články
* zakonzervovať kritické úseky krížovej chodby, 5. mníšskej cely, dolného nádvoria kláštora, atď.
* nakúpiť viac náradia, súčiastok, výbavy pre BOZP
* palivá a servis motorových nástrojov, predĺžiť životnosť zásobovacieho auta a inventáru obrábacích a stavebných mechanizmov
* zadovážiť zásobáreň pitnej a úžitkovej vody
* vykášať, nakúpiť vhodné konzervačné prípravky
* postúpiť v interaktívnej prezentácii archeoparku
* vyhotoviť ďalšie kópie nálezov, naďalej dobrovoľne sprevádzať, zaškoľovať, propagovať a publikovať
zapájať školské aj voľnočasové organizácie, zastrešiť aktivity skautov a mládežníckych spolkov.

Ako nás v tom podporiť?
TLAČIVÁ AJ NA TOMTO LINKU:
 https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=21247

Každý cent sa počíta. Počítajte s nami! Nehasené vápno 40kg = 5,70 eur; hasené 25kg = 3,50 eur; šindle cca 20 eur/m2 bez DPH, spotreba zásobovacieho os.terénneho vozidla v TP 10L/100km. V teréne? Aj 20. A násobne vyššia amortizácia. Piesok na murovanie? 18-20 eur/t + náklady ochotného dopravcu max. 3 ton materiálu (prevýšenie 235 m na trase 6km + ďalších 30 km od vhodného zdroja), okrem toho náklady na bazárový nákup, nákup od súkromníkov, …). Práca a ubytovanie zadarmo. Účtovníctvo z minulých rokov kedykoľvek k dispozícii.

ZAMESTNANCOM ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ. Ak Vám zamestnávateľ toto tlačivo nevydal vyplnené; vyplňte, vytlačte a dajte potvrdiť Vášmu zamestnávateľovi “POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI”

Fotka Kláštorisko.
– Dobrovoľníci, ktorí v zdaňovacom období (teda v minulom roku) odpracovali na Kláštorisku najmenej 40 hodín a odložili si od nás podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti“, môžete poukázať až 3% z dane!
Ak nastala chyba, strata, zmeny v údajoch, stačí nás kontaktovať na ozklastorisko@gmail.com .

Fotka Kláštorisko.

&

Fotka Kláštorisko.
– tlačivá VYHLÁSENIE, POTVRDENIE a ZMLUVU O DOBROVOĽNÍCTVE
zašlite poštou, alebo podajte osobne na svoj daňový úrad, najneskôr do 30. apríla. Možno by to bol ochotný doručiť aj Váš zamestnávateľ.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA), alebo FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK, SLOBODNÉ POVOLANIE) a podávate si daňové priznanie SAMI; stačí, ak do príslušného daňového priznania správne vyplníte údaje o prijímateľovi, alebo ich odporučte doplniť Vášmu ekonómovi:
Obchodné meno: KLÁŠTORISKO
právna forma:      občianske združenie
sídlo:                        Kláštorisko 601, 053 13 Letanovce
IČO:                          4 2 3 6 1 9 2 3         … ďakujeme :)

Pre každý prípad! Dajte nám prosím vedieť mailom na ozklastorisko@gmail.com .
Uveďte pri tom Vaše MENO, DÁTUM a SUMU podielu z dane. Tieto údaje nám môžu v prípade nedoručenia sumy poslúžiť na reklamáciu v banke, či na daňovom úrade.

Príďte nás v lete navštíviť a uvidíte, čo sa udialo s Vašimi 2-3% !
Aj toto leto Vás pozývame do srdca Slovenského raja – na KLÁŠTORISKO !
Ďakujeme za Vašu podporu!