Noc na Kláštorisku 15.5.2021, s podporou Nadácie Volkswagen Slovakia a Porsche Slovakia

Srdečne Vás pozývame na prehliadku do archeoparku kartuziánskeho kláštora, v srdci Narodného parku Slovenský raj, v rámci Noci múzeí a galérií, dňa 15.5.2021 (sobota) , počas celého dňa.

 
Kláštorisko tvorí rozsiahla ruina kláštora z 13. -16. stor. v prostredí pravekého, ako i stredovekého protitatárskeho opevnenia. Kláštor je najvyššie položeným v regióne V4, najstaršou pamiatkou po mlčanlivom ráde kartuziánov na Slovensku a významným európskym náleziskom s početnými motívmi keramických kachlíc z unikátnych gotických kachľových pecí. Je zároveň i príjemným oddychovým miestom na križovatke turistických trás Slovenským rajom.
 
Akciu a sezónne aktivity v roku 2021 podporuje Nadácia Volkswagen Slovakia a Porsche Slovakia. Za materiálnu pomoc ďakujeme spoločnosti CWS Slovensko, zastúpeniu Maltézskych rytierov na Slovensku a združeniu Spoločná dobročinnosť.

Za pomoc v nadchádzajúcej sezóne ďakujeme


Združeniu Malokarpatská vínna cesta
Obecnému úradu Letanovce a obyvateľom obce
farskému úradu, KST Letanovce, 
Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Letanovciach

Združeniu Spoločná dobročinnosť a pani Mgr. Svätoslave Horskej

Obecnému úradu Hrabušice a obyvateľom obce

Občanom a obciam Vydrník, Spišské Tomášovce a Spišský Štiavnik
Miestnemu úradu Bratislava-Vajnory a Skautskej Gilde Bratislava-Vajnory
Správe Národného parku Slovenský Raj, profesionálnym aj dobrovoľným ochrancom NP Slovenský raj
a záchranárom HZS Slovenský raj
75. zboru o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves

 

správcom webstránok
Apsida.sk

*https://apsida.sk/c/7095/letanovce-klastorisko
*https://apsida.sk/c/1750/noc-muzei-galerii-15-maja-2021)

a CBC Tours
https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13509
za propagáciu podujatí

dobrovoľníkom a spolupracovníkom akcií z ďalších okolitých obcí 
Betlanovce, Spišské Tomášovce,Vydrník, Iliašovce, Spišský Štiavnik, Stratená, 
a okresov Spišská Nová Ves, Nová Baňa, Štôla, Poprad, Kežmarok, Rožňava, Bratislava, Pezinok, Prešov, Košice a ďalších.

študentom a zamestnancom,

Všetkým ďalším darcom aj pomocníkom !KLASTORISKO NOC MUZEI