Od roku 2020 s organizáciou CBC Tours na základe projektu Interreg

https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13509

V roku 2020 sme nadviazali spoluprácu so spoločnosťou NOVITECH Group, s.r.o.
Výsledkom spolupráce je jeden z profilov top turistických lákadiel v Košickom samosprávnom kraji.
https://cbc.virtualtours.city/?idtour=13509

V období COVID 19 a s tým súvisiacim obmedzením osobných kontaktov sa ukázalo, akú dôležitú úlohu hrajú technológie v rôznych oblastiach života – v práci, vo vzdelávaní, medicíne, pri trávení voľného času, ale aj pri podnikaní. Sektor cestovného ruchu bol v tomto období obzvlášť ťažko zasiahnutý prijatými opatreniami.

V rámci spolupráce s projektom spoločnosti NOVITECH s.r.o. sme si dali za cieľ napomôcť rozvoju cestovnému ruchu v cezhraničnej oblasti Košického kraja a susediaceho maďarského kraja (BAZ župa), prostredníctvom využitia inovačných technológií.

Portál cbc.virtualtours.city bol vytvorený v rámci projektu “CBC Tours – cezhraničné virtuálne prehliadky HU-SK” ((SKHU / 1801 / 1.1 / 001) s podporou Programu spolupráce Slovensko-Maďarsko Interreg V-A. Cieľom spoločného úsilia slovenských a maďarských partnerov je podnietiť cestovný ruch v prihraničnom regióne jedinečným spôsobom. Virtuálne prehliadky Vám pomôžu naplánovať si cestu do hotelov, reštaurácií, špeciálnych obchodov a na miesta kultúrneho, prírodného a historického dedičstva.

 

Tým sa i náš projekt stal súčasťou spoločnej reklamnej kampane portálu
na sociálnych médiách (napr. https://www.facebook.com/virtualtours.city/).
Ak chcete byť priebežne informovaní o aktuálnych aktivitách a ponukách v týchto regiónoch, alebo chcete zviditeľniť aj Váš bod záujmu, navrhujeme aby ste sa registrovali tu.
Ak sa chcete dozvedieť o projekte viac, navštívte stránku www.cbctours.com.

Explore the Cross Border Slovak-Hungarian region! (virtualtours.city)
CBCLOGO

 

 

 


Logo_color_SKHU_SK_RGB