Deň slovenských hôr, 25.VIII.2019 od 10.30 hod.

Aj tento rok Vás obec Letanovce a farnosť Letanovce,
v spolupráci s Pozemkovým spoločenstvom – Urbárom v Letanovciach a občianskym združením KLÁŠTORISKO,

srdečne pozývajú k tradičnej pútnickej svätej omši na Kláštorisko, z príležitosti osláv Dňa slovenských hôr.
Sv. omša sa uskutoční dňa 25. augusta o 11:00 hodine a hlavným celebrantom bude vdp. Anton ČERVEŇ, SDB.
Príďte si vychutnať krásu prírody a repertoár gospelovej hudby miestneho speváckeho zboru, v priestranstve Rajskej záhrady.
Po omši Vás pozývame aj k malému občerstveniu na hornom nádvorí kláštora.
Nezabudnite si prezrieť ďalšie pokroky v revitalizácii a novovystavený okruh náučného chodníka.