PODPORTE NÁS 2% z dane. Ďakujeme!

Projekt KLÁŠTORISKO – STROM ŽIVOTA, združujúci archeológov, historikov, pedagógov, študentov a mnohých ďalších zanietencov. Od roku 1983 tu spolupracovalo cez 5500 mladých dobrovoľníkov, ktorí sa zaslúžili o záchranu tohto duchovného, aj architektonického unikátu.
Poslanie obohacovať kultúrne dedičstvo preniesli aj na iné chátrajúce pamiatky – hrady, kláštory, kaštiele, kostoly po celom Slovensku; alebo podnecujú ďalšie generácie na akademickej pôde.

Občianske združenie KLÁŠTORISKO nadväzuje na projekt s dlhoročnou tradíciou a dôverou. Naďalej pokračuje v odkaze predchodcov. Chceme preto aj Vás osloviť s prosbou o podporu činnosti, poukázaním 2% z Vašich daní (alebo daní Vašich príbuzných a známych).

Vaša pomoc sa zapíše do histórie!
Zo získaných prostriedkov nakupujeme stavebný materiál, náradie, pohonné hmoty do krovinorezov, píly, zásobovacieho auta, pomôžu pri hradení administratívnych poplatkov na žiadosti o granty, kopírovanie a poštovné. Prostriedky získané z 2 (3%) poslúžia najmä na hradenie stravného pre dobrovoľníkov. Prevažná väčšina grantov túto položku úplne vylučuje.

V tomto roku by sme radi vykonali:
– konzerváciu dolnej časti kláštora
– opravu šindľových striech
– virtuálnu prehliadku kláštora pomocou mobilu / tabletu
– ďalšie infotabule
– Mesiac otvorených dverí ku príležitosti 30. výročia táborov Stromu života (1986-2016)
– Zapojenie sa do kultúrnych projektov (Noc kostolov, Noc zrúcanín) a udržanie tých tradičných

< Ako nás v tom podporiť?
AK STE ZAMESTNANEC, ktorému ročné zúčtovanie dane vykonáva zamestnávateľ:

-Skopírujte tento link (Ctrl+C) a vložte ho do vyhladávača (Ctrl+V)
http://www.klastorisko.eu/?p=607

– Stiahnite, vyplňte a vytlačte toto predvyplnené tlačivo:
Vyhlásenie FO2015 KLASTORISKO .
– Ak Vám Zamestnávateľ toto tlačivo nevydal vyplnené; vyplňte a vytlačte takýto formulár a dajte ho potvrdiť aj Vášmu zamestnávateľovi. Volá sa “POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI”
(skopírujte link) http://www.klastorisko.eu/?p=621

– Podľa tohto Potvrdenia budete môcť zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% zo zaplatenej dane (mrzí nás to, ale suma nesmie byť nižšia, ako 3,32 eury).
Túto sumu doplňte aj do „Vyhlásenia FO 2015 KLASTORISKO“, spolu s menom, priezviskom a adresou.
Nezabudnite na dátum a podpis.

– Dobrovoľníci, ktorí v roku 2015 odpracovali na Kláštorisku najmenej 40 hodín a odložili si od nás podpísanú „Zmluvu o dobrovoľníctve“, môžete poukázať až 3%!
Vyzerala takto (skopírujte link): http://www.klastorisko.eu/?p=622

– tlačivá VYHLÁSENIE, POTVRDENIE a ZMLUVU O DOBROVOĽNÍCTVE
zašlite poštou, alebo podajte osobne na prislúchajúci daňový úrad,
najneskôr do 30. apríla 2016. Možno by to bol ochotný doručiť aj Váš zamestnávateľ.

AK STE PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA), alebo FYZICKÁ OSOBA (ŽIVNOSTNÍK, SLOBODNÉ POVOLANIE) a podávate si daňové priznanie SAMI; stačí, ak do príslušného daňového priznania správne vyplníte údaje o prijímateľovi, alebo ich odporučte doplniť Vášmu ekonómovi:
Obchodné meno: KLÁŠTORISKO
právna forma: občianske združenie,
sídlo: Pračanská 29, 831 07 Bratislava,
IČO: 42361923… ďakujeme :)
alebo podľa vzoru na tomto linku: http://www.klastorisko.eu/?p=623

Pozor, týka sa Vás dátum odovzdania do 31.marca 2016!

Pokiaľ by výnos z Vašich 2 (3%) prekročil sumu 20 eur, dajte nám prosím vedieť mailom na oz@klastorisko.eu . Uveďte pri tom Vaše MENO, DÁTUM a SUMU podielu z dane. Tieto údaje nám môžu v prípade nedoručenia sumy poslúžiť na reklamáciu v banke, či daňovom úrade.

Ak postrehnete váhavosť Vašej rodiny, príbuzných, kolegov, susedov, správcov, Vašich majstrov a živnostníkov: „hmm, komu tie 2% ?!“. Alebo postrehnete, že na túto možnosť zabudli! Pomôžte im vyplniť príslušné tlačivá podľa tohto postupu a požiadajte ich o získanie potvrdenia od zamestnávateľa. Vyplnené a podpísané tlačivá môžete zaslať, alebo doručiť za nich.

S pocitom „dobre vloženej investície“ nás príďte navštíviť aj toto leto, do srdca Slovenského raja – na KLÁŠTORISKO !

Ďakujeme za Vašu podporu, aj venovanú pozornosť!