V roku 2019 rekonštruujeme s podporou Nadačného fondu Slovak Telekom, Nadácie Pontis a Nadácie Volkswagen Slovakia

Dakujeme

Grant bolo možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zachovaniu zapísaných národných kultúrnych pamiatok, nezapísaných pamiatok, ako aj pamätihodností. O podporu sme sa uchádzali ako občianske združenie, so záštitou vlastníka kultúrnej pamiatky – obce Letanovce.
Aj toto leto pokračujeme v stabilizácii rozsiahleho torza kartuziánskeho kláštora, odkrytého spod zeme, v srdci Národného parku Slovenského raja. Chceme technicky zabezpečiť a v najväčšom možnom rozsahu prekryť ohrozené stavebné detaily. Z prostriedkov tohto grantu môžeme laickej verejnosti sprístupniť náučný chodník do okruhov, formou zrozumiteľných a interaktívnych so širokou záujmovou škálou malých aj veľkých turistov. Medzinárodne docenený výskum tak nezostane ani po 36. rokoch mlčať v archívoch a múzeách. Pridanou hodnotou je predstaviť príbeh kontinuity dobrovoľníckej akcie Strom života (od r.1986) a privolať záujemcov na spoluprácu.

Za pomoc, finančnú, technickú, organizačnú spoluprácu aj morálnu podporu ďakujeme
Nadácii Pontis, Nadačnému fondu Telekom a jeho zamestnancom

Nadácii Volkswagen Slovakia a zamestnancom spoločnosti Volkswagen
Združeniu Malokarpatská vínna cesta

Obecnému úradu Letanovce a obyvateľom obce
farskému úradu, KST Letanovce, 
Pozemkovému spoločenstvu Urbár v Letanovciach

Obecnému úradu Hrabušice a obyvateľom obce
Miestnemu úradu Bratislava-Vajnory a Skautskej Gilde Bratislava-Vajnory
Správe Národného parku Slovenský Raj, profesionálnym aj dobrovoľným ochrancom
a záchranárom HZS Slovenský Raj
75. zboru o.b. Jána Vojtaššáka Spišská Nová Ves

dobrovoľníkom a spolupracovníkom akcií z ďalších okolitých obcí 
Betlanovce, Spišské Tomášovce, Iliašovce, Spišský Štiavnik, Stratená, 
a okresov Spišská Nová Ves, Nová Baňa, Štôla, Poprad, Kežmarok, Rožňava, Bratislava, Pezinok, Prešov, Košice a ďalších.

študentom a zamestnancom 
Univerzity Komenského, Filozofickej fakulty v Bratislave
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Prešovskej univerzity v Prešove
Užhorodskej Národnej Univerzite v Užhorode a Ľvovskej univerzite v Ľvove (Ukrajina)

Všetkým ďalším darcom aj pomocníkom !Logo_Pontis_SK_FULL500px